คุณธีรพันธุ์ วรรณดี 
*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนนสูงถึง 100 iBT เทียบเท่า 603 PBT
"อาจารย์บุญชัยเป็นคนเดียวที่ทำให้ภาษาอังกฤษผมดีขึ้นมาก ๆ และเป็นคนที่ทำให้ผมชอบภาษาอังกฤษ เวลาเรียนกับอาจารย์ทำให้ผมมีพลังอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ"
 
คุณธีรพันธุ์ วรรณดี
เคยเรียนคอร์ส Silver 1 รอบ, Multi-English Skills 2 รอบ, Grammar 1 รอบ, Writing 1 รอบ และ Conversation 6 รอบ
สอบ TOEFL iBT ได้คะแนนสูงถึง 100 iBT เทียบเท่า 603 PBT
Reading 23 คะแนน
Listening 26 คะแนน
Speaking 25 คะแนน
Writing 26 คะแนน
 
 
 
 
ขอเชิญทุกท่านฟังเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษจากคุณธีรพันธุ์ วรรณดี จากคนที่ให้คะแนน
ภาษาอังกฤษตัวเองเพียงแค่ 1 คะแนน จนสามารถทำคะแนน TOEFL iBT ได้สูงถึง 100 คะแนน
มาฟังกันว่าคุณธีรพันธุ์มีเทคนิคและวิธีการอย่างไรในการพัฒนาตนเอง
จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@