รางวัลและเกียรติบัตร
 
 
สถาบันพัฒนาภาษา Fast English ได้รับเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง "สาขาองค์กรดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2557 (รางวัลธรรมาภิบาล)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.บุญชัย โกศลธนากุล ได้รับเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 โดยรับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 
 
 
คนดีศรีสยาม ช่อง 3
คนดีศรีสยาม ช่อง 7
 
 
 
 
 
ดร.บุญชัย โกศลธนากุล ได้รับเลือกเป็น "บุคคลคุณธรรม" ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยรับโล่ห์เกียรติคุณจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@