งานบรรยาย
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคนกับการประยุกต์ใช้ในการทำงาน” ให้กับคณะข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน (วันที่ 26 สิงหาคม 2563)
 
 
 
     "ขอขอบคุณทางสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้เชิญผมมาบรรยายเรื่อง “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคนกับการประยุกต์ใช้ในการทำงาน” ให้กับคณะข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับผู้อำนวยการ จำนวน 40 ท่าน ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ"
 
 
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “คิดให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 200 คน (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)
 
 
 
     "ขอขอบคุณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เป็นอย่างมากที่ได้เชิญผมมาพูดเรื่อง “คิดให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน” ให้กับท่านผู้บริหารและพนักงานกว่า 200 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ครับ และรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาพูดที่นี่เป็นครั้งที่ 6 แล้วครับ
     และขอขอบพระคุณท่าน ดร. อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเข้าร่วมรับฟังด้วยครับ"
 
 
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “Growth Mindset เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0” ให้กับผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 80 คน (วันที่ 25 มิถุนายน 2562)
 
 
 
     "ขอขอบคุณทางบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้เชิญผมไปพูดให้กับคณะผู้บริหาร กว่า 80 ท่านฟังในหัวข้อ “Growth Mindset เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0” เมื่อวานนี้ครับ และดีใจมากที่ได้เจอคุณจันทิมา ปัญญาธรากร (AVP) ซึ่งเคยเป็นนักศึกษาของ Fast English และจะกลับมาเรียนคอร์ส Multi-English Skills ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า และได้ทราบมาว่า ท่านผู้บริหารที่เข้าฟังการบรรยายชอบและชื่นชมอาจารย์มาก และได้เชิญอาจารย์มาบรรยายอีกครั้งในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” อาจารย์รู้สึกปลื้มและซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่ได้รู้ว่า มีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่อาจารย์ต้องการถ่ายทอด ขอบคุณครับ"
 
 
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิตเพื่อความสุข และความเจริญรุ่งเรืองในการทำงาน” ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 450 ท่าน (29 มีนาคม 2562)
 
 
 
     "ขอขอบคุณทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ที่ได้เชิญผมไปพูดให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล กว่า 400 ท่านฟังในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิตเพื่อความสุข และความเจริญรุ่งเรืองในการทำงาน” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ครับ และขอขอบคุณท่าน ดร.กมลรัตน์  เทอร์เนอร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเข้าฟังด้วยครับ
     และสุดท้าย ผมรู้สึกดีใจมากเมื่อได้รับ Feedback ที่ดีทั้งจากท่านอาจารย์และนักศึกษาว่า การพูดของผมได้ให้ข้อคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก เสียงตอบรับเหล่านี้จะเป็นพลังใจที่สำคัญสำหรับผมในการพูดครั้งต่อไป ขอบคุณมากครับ"
 
 
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 200 คน (วันที่ 18 มกราคม 2561)
 
 
 
" วันนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ไปพูดเรื่อง “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน”
ขอขอบคุณท่านรองเลขาฯ ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาฟังด้วยครับ
และขอขอบคุณท่าน ผอ.พรพรรณ ที่ได้เชิญผมมาพูดด้วยครับ "
 
 
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 100 คน (วันที่ 12 มกราคม 2561)
 
 
 
" ขอขอบคุณการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากที่ได้เชิญผมมาพูด
เรื่อง “ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นี้ครับ "
 
 
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “Transformational Leadership & Team :  ตอน จริต 6 เปลี่ยนความต่างเป็นโอกาส” ให้กับ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จำนวน 180 คน (วันที่ 27 มิถุนายน 2560)
 
 
 
" ขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ที่ได้เชิญผมไปพูดให้กับท่านผู้บริหารและพนักงานกว่า 150 ท่านฟังเกี่ยวกับ
"Transformational Leadership & Team : ตอน จริต 6 เปลี่ยนความต่างเป็นโอกาส"
ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ครับ และดีใจมากที่ได้เจอนักศึกษาเก่า Fast English หลายคนที่นั้นด้วย "
 
 
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับผู้อำนวยการ และบุคลากรสาธารณสุข ที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 575 คน(วันที่ 15 กันยายน 2559)
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@