คุณสุรศักดิ์ นามวัฒน์โสภณ
     *ได้ทุนการศึกษาปริญญาโท
ได้ทุนการศึกษาปริญญาโท จาก Texas Tech University และได้ทั้ง Graduate Assistantship, Graduate Scholarship และ Fellowship จากทางมหาวิทยาลัย
 
 

 
 
     ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรศักดิ์ นามวัฒน์โสภณ ที่ได้ทุนการศึกษาปริญญาโท Master of Fine Arts หลักสูตร Arts Administration จาก Texas Tech University, Theatre School คุณสุรศักดิ์ได้ทั้ง Graduate Assistantship, Graduate Scholarship และ Fellowship จากทางมหาวิทยาลัย นับเป็นเกียรติประวัติที่น่าชื่นชมและน่าภูมิใจของชาวไทยที่สามารถคว้าทุนต่างๆ จากสถาบันการศึกษาระดับสูงในอเมริกาได้ อาจารย์บุญชัยบอกหลายสิบครั้งแล้วว่า คนไทยเก่งถ้าสามารถสื่อความภาษาอังกฤษได้คล่อง ทั้งการพูด, ฟัง, อ่าน และเขียน
 
     ทางสถาบัน Fast English ขออวยพรให้คุณสุรศักดิ์ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนและการสอนที่มหาวิทยาลัย Texas Tech มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถสานฝันในชีวิตให้เป็นจริงได้ Congratulations!
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@