สัมภาษณ์พิเศษ ดร.บุญชัย โกศลธนากุล โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
ในรายการ "ห้องรับแขก" ทาง FM 89.5 ในหัวข้อ ปรัชญาการดำรงชีวิต เทคนิคการเรียน
เคล็ดลับการทำงาน และการประยุกต์ใช้ "จริต 6" ในการดำรงชีวิต
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@