ตามที่อาจารย์ ดร.บุญชัยฯ ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน ศกนี้ จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าประชุมปรากฎว่า สิ่งที่ผู้เข้าประชุมพึงพอใจมากที่สุดในการประชุมครั้งนี้คือการบรรยายของอาจารย์ ดร.บุญชัย โกศลธนากุล ดังรายละเอียดในเอกสารแนบข้างล่าง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญชัยด้วยนะคะ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@